09

Hydranty i gaśnice

Obowiązek stosowania hydrantów i gaśnic w budynkach wynika z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. dotyczącego ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. W zakresie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, rozdział 5 tego rozporządzenia określa zasady dotyczące rodzajów punktów poboru wody do celów przeciwpożarowych oraz ich stosowania.

Rodzaje Hydrantów

W budynkach stosuje się różne rodzaje punktów poboru wody do celów przeciwpożarowych, obejmujące:

  • Hydranty wewnętrzne (25 mm, 33 mm, 52 mm)
  • Zawory hydrantowe

Stosowanie Hydrantów

Stosowanie hydrantów jest precyzyjnie określone w przepisach. Na przykład:

  • Hydranty 25 stosowane są w różnych typach budynków, w zależności od kategorii zagrożenia ludzi.
  • Hydranty 33 są stosowane w garażach jednokondygnacyjnych i wielokondygnacyjnych.
  • Hydranty 52 są stosowane w strefach pożarowych produkcyjnych i magazynowych o odpowiedniej gęstości obciążenia ogniowego.

Gaśnice

Rozdział 6 rozporządzenia określa również obowiązek wyposażenia obiektów w gaśnice, które muszą spełniać określone standardy dotyczące gaszenia różnych rodzajów pożarów. Przepisy precyzyjnie określają ilość gaśnic wymaganą na określoną powierzchnię strefy pożarowej w zależności od kategorii zagrożenia.

Przeglądy i Konserwacja

Wszystkie urządzenia przeciwpożarowe, w tym hydranty i gaśnice, powinny być poddawane okresowym przeglądom zgodnie z zaleceniami producenta, co najmniej raz w roku, aby zapewnić ich sprawność i gotowość do działania w przypadku pożaru.

Zapewnienie zgodności z przepisami dotyczącymi hydrantów i gaśnic jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa obiektów i osób przebywających w nich.

Gaśnica, ochrona przeciwpożarowa

Szukasz niezawodnych rozwiązań zabezpieczeń? Nie szukaj dalej!

Skontaktuj się z nami już dziś, a zespół ekspertów ABM alarm zadba o bezpieczeństwo Twojego majątku.

Scroll to Top