Przeglądy gaśnic. Co ile je wykonywać?

Gaśnice stanowią podstawowe wyposażenie obiektów użyteczności publicznej, obiektów gastronomicznych, hoteli, zakładów pracy a także budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Ich sprawność jest wymagana ze względu na konieczność zagwarantowania bezpieczeństwa osób przebywających w budynku, jak i mienia. Gaśnica służy temu, by ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia w początkowym stadium pożaru, przed przybyciem straży pożarnej. Z tego powodu gaśnice podlegają okresowym przeglądom, wymaganym przepisami prawa.

Przepisy dotyczące przeglądów urządzeń przeciwpożarowych

Zasady dotyczące terminów i zakresu przeglądów gaśnic przeciwpożarowych zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719) oraz w Polskich Normach. Zgodnie z Rozporządzeniem przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne (dotyczące urządzeń przeciwpożarowych, w tym gaśnic przenośnych i przewoźnych) powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Postępowanie związane z przeglądem i konserwacją gaśnic przeciwpożarowych

Przeglądy dokonywane są w autoryzowanym punkcie ochrony przeciwpożarowej i mają na celu potwierdzenie, że sprzęt jest sprawny i w wypadku pożaru zadziała zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Proces związany z przeglądem jest prosty i nie zajmuje dużo czasu, ale konieczne jest, by został dokonany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia, która swoim podpisem na protokole z przeglądu potwierdza sprawność sprzętu.

Pracownik naszej firmy, który dokonuje przeglądu i konserwacji urządzeń posiada takie uprawnienia, specjalistyczną wiedzę, dysponuje także sprzętem, z pomocą którego może ocenić zawartość środka gaśniczego, sprawność gaśnicy, czy odnaleźć ewentualne mikrouszkodzenia plomby albo dyszy. Weryfikuje także termin ważności gaśnicy, a w wypadku znaczących nieprawidłowości wyżej wymienionych elementów ocenia gaśnicę jako niesprawną i wyłącza ją z użytku.

Gwarancja producenta, czy sam termin ważności gaśnicy nie przesądzają o jej sprawności. Mimo, że gaśnica nie zostaje użyta i znajduje się w miejscu, gdzie nie jest narażona na uszkodzenia, może dojść do samoistnego rozszczelnienia, przypadkowego zerwania plomby, czy innych awarii, które sprawią, że w krytycznym momencie będzie ona niesprawna, a to może narazić właściciela lokalu czy budynku na uszczerbek mienia, a osoby przebywające na terenie na zagrożenie zdrowia i życia. Z tego powodu ustawodawca nakazał dokonywanie corocznych kontroli, których należy przestrzegać.

Szukasz niezawodnych rozwiązań zabezpieczeń? Nie szukaj dalej!

Skontaktuj się z nami już dziś, a zespół ekspertów ABM alarm zadba o bezpieczeństwo Twojego majątku.

Scroll to Top