01

System SAP: wykrywanie i sygnalizacja pożaru

System Alarmu Pożaru (SAP lub SSP) to kluczowy element bezpieczeństwa, który automatycznie wykrywa i przekazuje informacje o zagrożeniu pożarowym. Wszystkie systemy SAP muszą być zgodne z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie ochrony budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Zastosowanie Systemu SAP

Zgodnie z prawem, systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych powinny być zainstalowane w obiektach użyteczności publicznej, takich jak:

 • Budynki handlowe
 • Teatry
 • Kina
 • Sale sportowe
 • Szpitale
 • Domy pomocy społecznej
 • Stacje metra
 • Banki
 • Biblioteki

System SAP można również zainstalować w budynkach mieszkalnych i przemysłowych według własnego uznania, co dodatkowo zwiększa poziom bezpieczeństwa.

Oprócz systemów SAP oferujemy szeroki zakres innych zabezpieczeń przeciwpożarowych, takich jak oświetlenie awaryjne niezbędne podczas ewakuacji w sytuacji zagrożenia, systemy oddymiania, montaż drzwi przeciwpożarowych (ppoż.) oraz dźwiękowe sygnalizatory ostrzegawcze.

Elementy Systemu SAP

System SSP składa się z kilku kluczowych elementów, które wspólnie tworzą efektywny układ zabezpieczający i alarmowy:

 • Centrala: Sercem systemu, która koordynuje działanie wszystkich elementów
 • Linie dozorowe: Sieci przewodów, które łączą poszczególne komponenty systemu
 • Czujki: Urządzenia wykrywające dym, ciepło lub inne oznaki pożaru
 • Elementy sterujące: Umożliwiające zamknięcie bram i drzwi ppoż., klap oddymiających oraz włączenie systemu oddymiania
 • Elementy kontrolne: Umożliwiające sprawdzenie działania sterowanych urządzeń

Dodatkowo, w skład systemu mogą wchodzić inne urządzenia, takie jak centrale oddymiające, które zwiększają efektywność ochrony przeciwpożarowej.

Zapewnienie kompleksowego systemu ochrony przeciwpożarowej jest kluczowe dla bezpieczeństwa każdego budynku. Dzięki odpowiednio dobranym i zainstalowanym systemom SAP i SSP, możemy znacząco zmniejszyć ryzyko oraz skutki pożaru.

Szukasz niezawodnych rozwiązań zabezpieczeń? Nie szukaj dalej!

Skontaktuj się z nami już dziś, a zespół ekspertów ABM alarm zadba o bezpieczeństwo Twojego majątku.

Scroll to Top