Monitoring wizyjny CCTV

CCTV (ang. Closed Circuit TeleVision),  możemy spotkać się także z nazwami telewizja przemysłowa, telewizja dozorowa czy monitoring wizyjny. System, którego głównym założeniem jest podwyższenie bezpieczeństwa monitorowanego obszaru, jak i działanie prewencyjne. Obraz przesyłany z kamer jest rejestrowany i archiwizowany na twardych dyskach, co umożliwia ich odtworzenie w późniejszym czasie. Nagrania z telewizji  dozorowej mogą być wykorzystane do ustalenie np. sprawcy kradzieży, kolizji, pobicia, jak i zapobiegania takim zdarzeniom.

Zastosowanie Telewizji Przemysłowej:

– zewnętrzne np. monitoring parkingów, parków, ulic miast, przejazdów kolejowych,        skrzyżowań, placów, osiedli mieszkaniowych itp.

– wewnętrzne np. monitoring sklepów, banków, obiektów użyteczności publicznej (szpitale, domy studenckie, urzędy), nadzór linii produkcyjnej w fabryce itp.

Pierwszym etapem wykonania systemu CCTV jest wizja lokalna obszaru/ obiektu na terenie którego ma powstać system telewizji przemysłowej. Projektant przygotowuje koncepcje zabezpieczenia na podstawie:

– ustaleń z Inwestorem

– charakterystyki obiektu/ obszaru którym ma zostać objęty monitoring

– zakresu ochrony

Projektant uwzględnia informacje takie jak: czy na obiekcie jest obsługa całodobowa, jaki czas nagrań ma być archiwizowany, czy obraz ma być dostępny on line, jakie funkcje ma spełniać system (np. rozpoznawanie twarzy, rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, wykrywanie intruza)  itp. Po zapoznaniu się z indywidualnymi potrzebami Inwestora dobierzemy system CCTV odpowiedni zarówno kosztowo jak i jakościowo. Wachlarz dostępnego sprzętu i jego możliwości jest ogromny. Producenci wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom klientów oferują coraz nowsze i lepsze rozwiązania.

Instalacja systemu będzie wykonywana przez wykwalifikowana kadrę techniczną, w sposób profesjonalny i jak najmniej uciążliwy dla funkcjonowania obiektu. Po wykonaniu montażu systemu telewizji przemysłowej przeprowadzane jest szkolenie pracowników w zakresie obsługi CCTV.

Po przekazaniu systemu telewizji dozorowej do użytkowania oferujemy opiekę serwisową i konserwacyjna dopasowana do potrzeb i wymagań Klienta.