Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO)

DSO – dźwiękowy system ostrzegawczy – system podnoszący bezpieczeństwo w budynku, przeznaczony jest do rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej, a także na żądanie operatora.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2017 r. stosowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego, umożliwiającego rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa osób przebywających w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej, a także przez operatora, jest wymagane w:

budynkach handlowych lub wystawowych:

jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 8 000 m2,

wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 5 000 m2;

salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1 500;

kinach i teatrach o liczbie miejsc powyżej 600;

szpitalach i sanatoriach o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku, z wyłączeniem pomieszczeń intensywnej opieki medycznej, sal operacyjnych oraz sal z chorymi;

budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych;

budynkach zamieszkania zbiorowego wysokich i wysokościowych lub o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200;

stacjach metra i stacjach kolei podziemnych;

dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób.