System SAP: wykrywanie i sygnalizacja pożaru

Każdy układ automatycznego wykrywania i przekazywania informacji o zagrożeniu, znany jako System Alarmu Pożaru (SAP lub SSP), musi pozostawać zgodny z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2017 r.

Zgodnie z prawem zabezpieczenia przeciwpożarowe powinny być zainstalowane w instytucjach użyteczności publicznej takich jak np.:

 • w budynkach handlowych,
 • teatrach,
 • kinach,
 • salach sportowych,
 • szpitalach,
 • domach pomocy społecznej,
 • stacjach metra,
 • bankach,
 • dużych bibliotekach.

System SAP, podobnie jak alarmowy (SSP), można zainstalować także w budynkach mieszkalnych i przemysłowych według własnego uznania.

Oprócz SAP oferujemy szeroki zakres innych zabezpieczeń przeciwpożarowych m.in. oświetlenie awaryjne przydatne w ewakuacji w momencie wystąpienia zagrożenia, układ oddymiania, montaż drzwi ppoż., a także dźwiękową sygnalizację ostrzegawczą.

Z czego składa się system SSP?

Elementy układu zabezpieczającego i alarmowego to:

 • centrala,
 • linie dozorowe,
 • czujki,
 • elementy sterujące (umożliwiające zamknięcie bram i drzwi ppoż., klap oddymiających, najczęściej przy pomocy central oddymiania, włączenie układu oddymiania),
 • elementy kontrolne (umożliwiające sprawdzenie zadziałania wysterowanych urządzeń).

Ponadto w skład układu mogą wchodzić także inne urządzenia, np. centrale oddymiające