SSWiN

SSWiN – system wykrywania i sygnalizacji włamania – system którego zadaniem jest jak najszybsze i skuteczne wykrycie intruza w obiekcie i przekazanie tej informacji odpowiednim służbom w celu podjęcia stosownych działań