Systemy przeciwpożarowe oddzielenia HILTI

Do zabezpieczenia budynku przed możliwością przenoszenia się ognia na jego kolejne części w przypadku powstania pożaru służą systemy biernej ochrony przeciwpożarowej. Firma Hilti jest liderem w tego typu rozwiązaniach. W tej zakładce naszej strony internetowej dowiedzą się Państwo więcej o zabezpieczeniach, jakimi są systemy biernej ochrony przeciwpożarowej:

  • bloczki i przegrody zabezpieczające – prefabrykowane rozwiązania do przejść kablowych – zaprojektowane przez Hilti z myślą o łatwym montażu i łatwym rozbudowywaniu przejścia o dalsze kable, a także ograniczeniu powstawania pyłu i włókien,
  • piany ognioochronne – rozwiązanie do zabezpieczenia przejść kabli i rurociągów o szerokim zakresie zastosowań – do małych lub średnich otworów,
  • powłoki, poduszki zaprawy ognioochronne – bierne zabezpieczenie przeciwpożarowe przejść kombinowanych – posiada aprobatę dla kabli, a także szerokiego zakresu rur palnych i niepalnych w izolacji,
  • rękawy zabezpieczające – prefabrykowane przez Hilti systemy do przejść rurociągów przez stropy z klasyfikacją ogniową. Zaprojektowane tak, aby zapewnić łatwość wykonywania montażu i inspekcji,
  • obejmy, opaski i bandaże przeciwogniowe – rozwiązania do zabezpieczania przejść rurociągów różnego typu i o szerokim zakresie średnic oraz szerokim zakresie zastosowań,
  • masy uszczelniające, masy natryskowe i taśmy dylatacyjne – zaprojektowane przez Hilti rozwiązania, służące do zabezpieczania przejść w ścianach lub stropach, połączeń ścian kurtynowych, a także połączeń dylatacyjnych między ścianami i stropami,
  • zabezpieczenia przewodów – powłoka do kabli ograniczająca rozprzestrzenianie się ognia. Ten element systemu może być nanoszony poprzez malowanie, natryskiwanie lub nakładana wałkiem, co pozwala ograniczyć powstawanie pyłu i włókien. Do zastosowań w energetyce i przemyśle,
  • poduszki przeciwogniowe – zaprojektowane przez Hilti bierne zabezpieczenia do instalacji elektrycznych, włącznie z gniazdami elektrycznymi i małymi przejściami kablowymi.