Za co odpowiada system SAP?

System alarmu pożarowego zwany także systemem sygnalizacji pożaru (SSP) to jedno z podstawowych zabezpieczeń służących do szybkiego i bezbłędnego wykrycia pożaru przed jego rozwinięciem się do rozmiarów trudnych do opanowania. W tym tekście przeczytasz, z czego składa się system SAP i jak on funkcjonuje.

Elementy systemu SAP

System SAP to zbiór elementów, które razem tworzą instalację wykrywającą pożar, inicjującą alarm i automatycznie powiadamiającą pobliską jednostkę straży pożarnej. System alarmu pożarowego składa się z:

 • centrali,
 • linii dozorowych,
 • czujników pożarowych,
 • elementów kontrolnych,
 • elementów sterujących.

Zagrożenie wykrywane jest przez różnego rodzaju czujniki dymu i temperatury. O zdarzeniu informują sygnalizatory dźwiękowe i optyczne. System może być także włączony ręcznie po zauważeniu pożaru. Sercem całej instalacji jest centrala. Odbiera sygnały, analizuje dane i przekazuje je do kolejnych podzespołów. Centrala zawiera panel umożliwiający obsługę oraz wyświetlacz identyfikujący zaistniałe zdarzenia. Elementy sterujące są to moduły, które monitorują urządzenia peryferyjne i sterują nimi poprzez integrację z innymi systemami budynku. Dzięki nim można zamknąć bramy i drzwi pożarowe, otworzyć drzwi ewakuacyjne i klapy oddymiające, sprowadzić windy na dół, uruchomić stałe urządzenia gaszące, wyłączyć urządzenia niebezpieczne itd. Integracja SAP zależna jest od elementów podłączonych do systemu automatyki budynku.

Uwarunkowania prawne

System alarmu pożarowego w odróżnieniu od innych systemów niskoprądowych wymaga spełnienia określonych wymagań prawnych i technicznych, które zostały opisane w stosownych ustawach, rozporządzeniach i normach. Urządzenia stosowane w SAP powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i autoryzacje. To właśnie dzięki nim system zapewnia wysokie standardy bezpieczeństwa dla użytkowników budynku i stanowi podstawę dla ubezpieczycieli i prawników w przypadku pożaru. Według rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim muszą podlegać budynki, system sygnalizacji pożaru jest obowiązkowy m.in. w:

 • jednokondygnacyjnych obiektach handlowych i wystawowych o łącznej powierzchni pożarowej strefy powyżej 5000 m2,
 • wielokondygnacyjnych obiektach handlowych i wystawowych o łącznej powierzchni pożarowej strefy powyżej 2500 m2,
 • kinach powyżej 600 miejsc,
 • obiektach do celów gastronomicznych powyżej 300 miejsc,
 • zakładach pracy zatrudniających ponad 100 osób niepełnosprawnych,
 • budynkach zamieszkania zbiorowego (np. hotele) powyżej 50 miejsc noclegowych,
 • podziemnych garażach ze strefą pożarową ponad 1500 m2,
 • bankach ze strefą pożarową ponad 500 m2,
 • teatrach mających ponad 300 miejsc,
 • salach sportowych i widowiskowych na ponad 1500 miejsc,
 • szpitalach (z wyjątkiem psychiatrycznych) i sanatoriach na ponad 200 łóżek,
 • budynkach użyteczności publicznej (wysokich lub wysokościowych),
 • stacjach metra i kolei podziemnych,
 • portów i dworców dla ponad 500 osób.

Powyższe obiekty stanowią tylko część podmiotów, które są zobowiązane do stosowania systemu sygnalizacji pożaru. Na koniec warto dodać, że system SAP często jest instalowany dobrowolnie w budynkach, które nie są do tego prawnie zobowiązane. Może to wynikać z wymagań ubezpieczyciela lub po prostu ze zwiększenia bezpieczeństwa obiektu.

Szukasz niezawodnych rozwiązań zabezpieczeń? Nie szukaj dalej!

Skontaktuj się z nami już dziś, a zespół ekspertów ABM alarm zadba o bezpieczeństwo Twojego majątku.

Scroll to Top