02

Monitoring Wizyjny CCTV

CCTV (ang. Closed Circuit TeleVision), znany również jako telewizja przemysłowa, telewizja dozorowa czy monitoring wizyjny, to system mający na celu podwyższenie bezpieczeństwa monitorowanego obszaru oraz działanie prewencyjne. Obraz z kamer jest rejestrowany i archiwizowany na twardych dyskach, co umożliwia jego odtworzenie w późniejszym czasie. Nagrania z telewizji dozorowej mogą być wykorzystane do ustalenia sprawcy kradzieży, kolizji, pobicia oraz do zapobiegania takim zdarzeniom.

Zastosowanie Telewizji Przemysłowej

Telewizja przemysłowa znajduje zastosowanie zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków. Zewnętrzne zastosowania obejmują monitoring parkingów, parków, ulic, przejazdów kolejowych, skrzyżowań, placów i osiedli mieszkaniowych. Wewnętrzne zastosowania to monitoring sklepów, banków, obiektów użyteczności publicznej (szpitale, domy studenckie, urzędy) oraz nadzór linii produkcyjnej w fabrykach.

Etapy realizacji Systemu CCTV

Pierwszym etapem realizacji systemu CCTV jest wizja lokalna obszaru lub obiektu, który ma być monitorowany. Projektant przygotowuje koncepcję zabezpieczenia na podstawie ustaleń z inwestorem, charakterystyki obiektu oraz zakresu ochrony. Uwzględniane są takie informacje, jak obecność całodobowej obsługi, czas archiwizacji nagrań, dostępność obrazu online oraz dodatkowe funkcje systemu (np. rozpoznawanie twarzy, tablic rejestracyjnych, wykrywanie intruza).

Dobór i instalacja Systemu CCTV

Na podstawie indywidualnych potrzeb inwestora dobieramy system CCTV odpowiedni zarówno pod względem kosztów, jak i jakości. Dostępne na rynku rozwiązania są niezwykle zróżnicowane, a producenci stale wprowadzają nowe, lepsze technologie. Instalacja systemu jest wykonywana przez wykwalifikowaną kadrę techniczną w sposób profesjonalny i minimalnie uciążliwy dla funkcjonowania obiektu. Po zakończeniu montażu przeprowadzane jest szkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu CCTV.

Opieka serwisowa i konserwacyjna

Po przekazaniu systemu telewizji dozorowej do użytkowania, oferujemy opiekę serwisową i konserwacyjną dostosowaną do potrzeb i wymagań klienta, zapewniając ciągłą i bezawaryjną pracę systemu CCTV.

Szukasz niezawodnych rozwiązań zabezpieczeń? Nie szukaj dalej!

Skontaktuj się z nami już dziś, a zespół ekspertów ABM alarm zadba o bezpieczeństwo Twojego majątku.

Scroll to Top